Podyplomowe studia
Ranking uczelni - TOP 10 Podyplomowe studia - RSS Podyplomowe studia - Twitter Podyplomowe studia - Facebook
Strona główna>Zainwestuj w swoją karierę - wybierz studia podyplomowe

Zainwestuj w swoją karierę - wybierz studia podyplomowe

Studia podyplomowe skierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe, a więc przynajmniej studia licencjackie. Są one doskonałą formą doskonalenia uzyskanych już kompetencji zawodowych, jak również dają możliwość podniesienia kwalifikacji lub wręcz ich zmiany. W obecnej sytuacji ekonomicznej, niezwykle ważna jest umiejętność przekwalifikowania się. Studia podyplomowe w znacznym stopniu to umożliwiają, przede wszystkim dzięki krótszemu okresowi nauki (o czym poniżej) oraz szerokiej ofercie wąskich specjalizacji.

Uczelnie oferujące studia podyplomowe w procesie rekrutacji biorą pod uwagę przede wszystkim dyplom ukończenia studiów wyższych. O przyjęciu na dane studia podyplomowe najczęściej decyduje kolejność zgłoszeń. Niekiedy jednak formułowane są dodatkowe wymagania. Przykładem mogą być niektóre studia podyplomowe prowadzone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. Są to m.in. rozmowa kwalifikacyjna (medycyna estetyczna, analityk medyczny), czy też udokumentowane doświadczenie zawodowe (etyka praktyki lekarskiej i opieki medycznej). 

Studia podyplomowe są w znacznej części przypadków odpłatne. Obecnie na polskim rynku edukacyjnym oferowane są liczne studia podyplomowe dofinansowywane z EFS - Europejskiego Funduszu Społecznego, o czym w dalszej części artykułu.

Oferowane na rynku studia podyplomowe w większości przypadków trwają dwa semestry. Zdarzają się oczywiście wyjątki podyktowane specyfiką tematyki kursu, jak np. Podyplomowe studium pedagogiczne – PR PW organizowane przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej czy też Przygotowanie pedagogiczne oferowane przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej. Zajęcia odbywają się w weekendy (ta forma przeważa) lub w ciągu tygodnia w godzinach popołudniowych.

W przypadku niektórych studiów słuchacze zobowiązani są zdać egzamin końcowy lub, w niektórych przypadkach, przygotować pracę i ją obronić. Osoby, które ukończą studia podyplomowe otrzymują świadectwo ukończenia studium, które jednak nie jest, co należy wyraźnie podkreślić, dyplomem.

Studia podyplomowe organizowane są przez uczelnie wyższe, również we współpracy z innymi instytucjami czy też firmami. Przykładem takie współpracy jest firma BDO, która organizuje studia podyplomowe we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie (m.in. Audyt i kontrola wewnętrzna, Zarządzanie personelem itd.) oraz z Akademią Leona Koźmińskiego (MSR/MSSF).

Uczelnie starają się na bieżąco rozszerzać ofertę studiów podyplomowych dopasowując ją do wciąż zmieniających się warunków na rynku pracy. Przykładem mogą być: resocjalizacja, surdopedagogika (Wydział zamiejscowy w Chełmie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego), organizacja i zarządzanie opieką nad osobami starszymi (Wydział zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego), czy też Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych, Podyplomowe Studia zarządzania Podmiotami Leczniczymi Przekształcanymi w Spółki Prawa Handlowego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).

Jak wspomniano w pierwszej części artykułu obecnie na rynku znaleźć można znaczną ofertę studiów podyplomowych finansowanych lub dofinansowywanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Takie studia organizują m.in. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu WE w Szczecinie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz wiele innych. Decydując się na studia podyplomowe dofinansowywane można skorzystać z ofert indywidualnych, dla małych i średnich przedsiębiorstw (w niektórych przypadkach opłata czesnego pokrywana przez uczestnika wynosi 20% - np. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku), jak również dla pracowników dużych przedsiębiorstw.

Ukończenie studiów podyplomowych nie daje nam tytułu ani dyplomu, jest jednak ogromną szansą na zmianę lub podniesienie kwalifikacji a także, co jest niezmiernie ważne, pozwala na bieżąco zapoznawać się z nowościami w branży, w której jesteśmy zatrudnieni.

Poznaj uczelnie oferujące studia podyplomowe w Polsce.