Podyplomowe studia
Ranking uczelni - TOP 10 Podyplomowe studia - RSS Podyplomowe studia - Twitter Podyplomowe studia - Facebook
Strona główna>Aktualności>Archiwum>2012-09>DSW: Studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie oświatą

DSW: Studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie oświatą

Studia są zgodne z wymogami programowymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz nadają dodatkowe kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie. W przypadku zgłoszenia się odpowiedniej liczby chętnych istnieje możliwość wyodrębnienia specjalistycznych grup, np.: dla pracowników samorządów, osób zainteresowanych egzaminami zewnętrznymi itp.

Zajęcia w liczbie 270 godzin (dwa semestry), w tym 30 godzin praktyki kierowniczej, w tym 200 godzin realizowanych metodami aktywizującymi (warsztatowymi).

Wykaz przedmiotów:

 1. Podstawy organizacji i zarządzania,
 2. Analiza statystyczna w zarządzaniu szkołą,
 3. Stosowanie prawa,
 4. Komunikacja społeczna,
 5. Tworzenie jakościowego programu rozwoju szkoły,
 6. Kierowanie zmianą,
 7. Rozwój organizacyjny szkoły,
 8. Wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły,
 9. Analizowanie wyników zewnętrznych egzaminów i sprawdzianów,
 10. WDN w szkole, doskonalenie nauczycieli i ich awans zawodowy,
 11. Budowanie zespołu,
 12. Edukacja i konkurencja,
 13. Szkoła jako instytucja edukacyjna,
 14. Wychowanie w szkole,
 15. Kierowanie rozwojem pracowników,
 16. Praktyki kierownicze,
 17. Dzieje Nauczycielstwa Polskiego,
 18. Ocenianie pracy nauczyciela,
 19. Hospitowanie zajęć, w tym hospitacje diagnozujące.

Czas trwania studiów: 2 semestry

Liczba godzin: 270 godzin, w tym praktyka kierownicza

Źródło: www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/organizacja-i-zarzadzanie-oswiata

kategoria: kierunki studiów|24 września 2012 r.