Podyplomowe studia
Ranking uczelni - TOP 10 Podyplomowe studia - RSS Podyplomowe studia - Twitter Podyplomowe studia - Facebook
Strona główna>Aktualności>Archiwum>2012-09>DSW: Studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie oświatą

DSW: Studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie oświatą

Studia są zgodne z wymogami programowymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz nadają dodatkowe kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie. W przypadku zgłoszenia się odpowiedniej liczby chętnych istnieje możliwość wyodrębnienia specjalistycznych grup, np.: dla pracowników samorządów, osób zainteresowanych egzaminami zewnętrznymi itp.

Zajęcia w liczbie 270 godzin (dwa semestry), w tym 30 godzin praktyki kierowniczej, w tym 200 godzin realizowanych metodami aktywizującymi (warsztatowymi).

Wykaz przedmiotów:

 1. Podstawy organizacji i zarządzania,
 2. Analiza statystyczna w zarządzaniu szkołą,
 3. Stosowanie prawa,
 4. Komunikacja społeczna,
 5. Tworzenie jakościowego programu rozwoju szkoły,
 6. Kierowanie zmianą,
 7. Rozwój organizacyjny szkoły,
 8. Wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły,
 9. Analizowanie wyników zewnętrznych egzaminów i sprawdzianów,
 10. WDN w szkole, doskonalenie nauczycieli i ich awans zawodowy,
 11. Budowanie zespołu,
 12. Edukacja i konkurencja,
 13. Szkoła jako instytucja edukacyjna,
 14. Wychowanie w szkole,
 15. Kierowanie rozwojem pracowników,
 16. Praktyki kierownicze,
 17. Dzieje Nauczycielstwa Polskiego,
 18. Ocenianie pracy nauczyciela,
 19. Hospitowanie zajęć, w tym hospitacje diagnozujące.

Czas trwania studiów: 2 semestry

Liczba godzin: 270 godzin, w tym praktyka kierownicza

Źródło: www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/organizacja-i-zarzadzanie-oswiata

kategoria: kierunki studiów|24 września 2012 r.
swps_baner_2.jpg
wsisiz_logo_banner_3.jpg
baner_lazarski_ich_2.jpg
ue_wroclaw_logo_banner_2.jpg
umcs_banner_2.jpg
cc_promo_4.jpg
ue_poznan_baner_5.jpg
wseit_banner_8.jpg
wsaib_banner_6.jpg
pswbia_logo_banner-nowy-20lat_2.jpg
wsziiz-baner_5.jpg
pwste_baner_3.jpg
gwsp_baner_5.jpg
pwsz_leszno_banerv2_5.jpg