Podyplomowe studia
Ranking uczelni - TOP 10 Podyplomowe studia - RSS Podyplomowe studia - Twitter Podyplomowe studia - Facebook
Strona główna>Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy>Studia Podyplomowe Zarządzania Nieruchomościami
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dane kontaktowe

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Jana Karola Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. 523419100, 523410832 w.23
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
http://www.ukw.edu.pl/

Lokalizacja

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Studia Podyplomowe Zarządzania Nieruchomościami

Studia Podyplomowe Zarządzania Nieruchomościami

 

Cele i zadania

Podstawowym celem studiów jest nabycie przez uczestników wiedzy z zakresu zarządzania nieruchomościami (potwierdzone uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych). Absolwenci studiów będą przygotowani do prowadzenia działalności związanej z zarządzaniem nieruchomościami. Działalność tę mogą wykonywać osoby posiadające licencję zawodową nadaną w trybie przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Program studiów jest zgodny z minimalnymi wymogami programowymi dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami ustalonymi przez ministra infrastruktury.

Uprawnienia uzyskuje się po ukończeniu studiów z tego zakresu oraz odbyciu praktyki zawodowej. Po ukończeniu studiów w ramach współpracy z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy  organizowane są praktyki  wymagane przy ubieganiu się o licencję zarządcy nieruchomości.

Studia są adresowane do wszystkich osób posiadających wyższe wykształcenie (studia magisterskie, inżynierskie oraz licencjackie), pragnących zdobyć nowy zawód zarządcy nieruchomościami. Kierowane są również do osób zajmujących się już dziedziną nieruchomości i pragnących poszerzyć swoją wiedzę lub uprawnienia o licencję zarządcy.

Szczegółowe informacje: https://www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl/oferta/studia_podyplomowe/zarzadzanie_nieruchomosciami/8/