Podyplomowe studia
Ranking uczelni - TOP 10 Podyplomowe studia - RSS Podyplomowe studia - Twitter Podyplomowe studia - Facebook
Strona główna>Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Dane kontaktowe

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk
tel. 585547121
http://www.awf.gda.pl

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

O uczelni

Na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2001 r. nadano uczelni nową nazwę: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (AWFiS). Obecnie Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku jest uczelnią dwuwydziałową, zatrudniającą ponad 170 nauczycieli akademickich. Akademia kształci 4200 studentów w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Tym samym Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku AWFiS zapewnia stały dopływ wysoko kwalifikowanych kadr zawodowych dla potrzeb oświaty, kultury, sportu, systemu ochrony zdrowia i gospodarki. Akademia aktywnie współpracuje z jednostkami administracji państwowej i organizacjami sportowymi w regionie. Współpraca ta dotyczy głównie rozwiązywania problemów kultury fizycznej - współdziałamy tu z odpowiednimi wydziałami Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku, jak również z określonymi związkami i klubami sportowymi.

Ocena uczelni w naszym rankingu: -
Oceń uczelnię

Oferta