Podyplomowe studia
Ranking uczelni - TOP 10 Podyplomowe studia - RSS Podyplomowe studia - Twitter Podyplomowe studia - Facebook
Strona główna>Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dane kontaktowe

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 815375844, 815375845
e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl
http://www.umcs.pl/pl/kierunki,4285.htm

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

O uczelni

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. Kształcenie prowadzone jest na 11 Wydziałach, ponad 50 kierunkach studiów oraz ponad 200 specjalnościach. Każdego roku oferowane są nowe kierunki studiów (w tym bogata oferta studiów podyplomowych, których UMCS posiada ponad 80). Dużym atutem Uczelni jest dynamiczny rozwój potencjału naukowo-badawczego poprzez inwestycje w nowoczesną infrastrukturę oraz ciągłą modernizację obiektów dydaktycznych i unikalnego w skali kraju, zlokalizowanego w centrum miasta, kampusu studenckiego.

kliknij i odwiedź naszą stronę
Ocena uczelni w naszym rankingu: -
Oceń uczelnię

Oferta

studia podyplomowe

 • Administracja publiczna
 • Administrowanie sieciami komputerowymi
 • Aktywizacja kapitału społecznego - ekonomia społeczna
 • Analiza danych
 • Animacja artystyczna
 • Animacja komputerowa i etiuda filmowa
 • Archiwistyka
 • Arteterapia z elementami psychologii twórczości
 • Asystent osoby starszej
 • Asystent rodziny
 • Bankowość i finanse
 • Chemia praktyczna
 • Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej
 • Diagnoza i terapia neuropsychologiczna
 • Diagnoza i terapia osób z autyzmem
 • Edukacja plastyczna
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami terapii pedagogicznej
 • Emisja głosu
 • Etyka
 • Europejski Certyfikat Bankowca EFCB
 • Fizyka
 • Fotografia
 • Fundusze europejskie w samorządzie terytorialnym
 • Genealogia i biografistyka
 • Grafika komputerowa i DTP
 • Grafika wydawnicza
 • Historia i wiedza o społeczeństwie
 • Historia wojskowości i wojskowe odtwórstwo historyczne
 • Humanistyczne dla cudzoziemców
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • Informatyka w szkole
 • Interwencja kryzysowa w pracy socjalnej
 • Komunikacja społeczna dla prawników
 • Korporacyjne sieci komputerowe
 • Kształcenie zdalne w edukacji
 • Kurator sądowy
 • Lider aktywnej polityki społecznej w samorządzie
 • Logopedia - studia czterosemestralne
 • Logopedia - studia dwusemestralne
 • Malarstwo
 • Marketing internetowy i brokering informacji
 • Matematyka
 • Mechanizmy funkcjonowania strefy euro
 • Mediacja szkolna i sądowa
 • Muzykoterapia
 • Nauczanie biologii w szkołach ponadpodstawowych
 • Nauczanie chemii
 • Nauczanie geografii w szkołach ponadpodstawowych
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego
 • Nauczanie przyrody na drugim etapie kształcenia
 • Nauczanie przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych
 • Neurologopedia
 • Nowe technologie dla kultury i administracji
 • Nowe technologie w warsztacie nauczyciela
 • Nowoczesne techniki badawcze
 • Pedagogiczne studia kwalifikacyjne
 • Pedagogika lecznicza
 • Pedagogika Marii Montessori
 • Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie
 • Pedagogika specjalna Oligofrenopedagogika
 • Pedagogika specjalna Tyflopedagogika
 • PR, marketing i komunikowanie w ochronie zdrowia
 • Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi
 • Prawo gospodarcze i handlowe
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Przywództwo publiczne
 • Psychologia komunikacji społecznej
 • Rachunkowość
 • Radioekologia
 • Scenografia i wystawiennictwo
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Surdologopedia
 • Terapia widzenia
 • Tradycyjne i elektroniczne zarządzanie dokumentami
 • Translatoryka
 • Turystyka historyczna w społecznościach lokalnych
 • Tworzenie kolekcji cyfrowych
 • Wczesna edukacja dziecka
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem i ich rodzin
 • Wiedza o kulturze (studia on-line)
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Zaawansowane administrowanie sieciami komputerowymi
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie porządkiem publicznym
 • Zarządzanie procesami logistycznymi
 • Zarządzanie w opiece zdrowotnej
 • Zarządzanie w turystyce
 • Zarządzanie zasobami przyrody i środowiska

Galeria zdjęć