Podyplomowe studia
Ranking uczelni - TOP 10 Podyplomowe studia - RSS Podyplomowe studia - Blip Podyplomowe studia - Twitter Podyplomowe studia - Facebook
badanianaukowe.edu.pl_banner_960x150.jpg
Strona główna>Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Dane kontaktowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
ul. Wyspiańskiego 16/4, 60-750 Poznań
tel. 616703311, 618650221
e-mail: rekrutacja@wsb.net.pl
http://www.wsb.net.pl

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

O uczelni

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa posiada społeczną świadomość odpowiedzialności za poziom, efekty i jakość kształcenia, za należyte przygotowanie absolwentów do zawodu. Ma też społeczne poczucie odpowiedzialności za przygotowanie i poziom kwalifikacji swojej kadry dydaktyczno-naukowej, a także jej rozwój i doskonalenie zawodowe. Odpowiedzialna jest także za promocję bezpieczeństwa oraz kreowanie modelu bezpiecznego życia i bycia poprzez szeroką współpracę ze środowiskiem, dla którego bezpieczeństwo jest problemem ważnym. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa dostarcza studentom wiedzę zawodową i ogólną w zakresie i na poziomie pozwalającym im, już jako absolwentom, na zdobycie i utrzymanie pracy oraz sprawne i efektywne funkcjonowanie w realiach wysoce konkurencyjnej gospodarki rynkowej – z korzyścią dla pracodawców jak i ich samych. Kreuje ludzi kompetentnych, aktywnych, zaradnych i przedsiębiorczych, cechujących się wysokim poziomem etyki zawodowej, mając na uwadze, że okres studiów to także czas osobistej samorealizacji i rozwoju.

Ocena uczelni w naszym rankingu: 5.4
Oceń uczelnię

Oferta