Podyplomowe studia
Ranking uczelni - TOP 10 Podyplomowe studia - RSS Podyplomowe studia - Twitter Podyplomowe studia - Facebook
wwwkonferencjenaukoweedupl_banner_960x150_1.jpg
Strona główna>Wyższa Szkoła Biznesu w Pile

Dane kontaktowe

Wyższa Szkoła Biznesu w Pile
ul. Sikorskiego 9, 64-920 Piła
tel. 672117323, 672117324
e-mail: dziekanat@wsb.pila.pl
http://www.wsb.pila.pl

Wyższa Szkoła Biznesu w Pile

O uczelni

Wyższa Szkoła Biznesu w Pile jest uczelnią  niepubliczną, kształcącą kadry z regionu i na jego potrzeby w warunkach zintegrowanej Europy.  Swoją działalnością uczelnia przyczynia się do upowszechniania wiedzy ekonomicznej, prawno–administracyjnej w społeczeństwie oraz otwiera absolwentom drogę do kariery zawodowej.  

Misją Wyższej Szkoły Biznesu w Pile jest kształcenie kadr z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego  na najwyższym poziomie teoretycznym i praktycznym oraz przygotowanie ich do nowoczesnego stylu zarządzania i administrowania, zgodnie ze standardami europejskimi.  

Ocena uczelni w naszym rankingu: 5.6
Oceń uczelnię

Oferta