Podyplomowe studia
Ranking uczelni - TOP 10 Podyplomowe studia - RSS Podyplomowe studia - Twitter Podyplomowe studia - Facebook
Strona główna>Aktualności>Archiwum>2017-09>Zapisy uczniów klas piątych i szóstych do IX edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego we Wrocławiu

Zapisy uczniów klas piątych i szóstych do IX edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego we Wrocławiu

4 września 2017 r. ruszyły zapisy do IX edycji EUD we Wrocławiu. Rekrutacja potrwa do 17 września. Dziecko należy zapisać na zajęcia poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie EUD: www.uniwersytet-dzieciecy.pl.

„Znaczenie wiedzy finansowej we współczesnym świecie wzrasta, a umiejętność praktycznego jej wykorzystania staje się jedną z podstawowych kompetencji każdego człowieka. Dlatego konieczne jest prowadzenie edukacji ekonomicznej już od najmłodszych lat. Równie ważne jest kształtowanie przedsiębiorczych postaw, nabycie umiejętności pracy w grupie i rozwiązywania sytuacji problemowych. Są to zadania edukacyjne, których realizację powinniśmy rozpoczynać już wśród uczniów szkół podstawowych i kontynuować z gimnazjalistami. Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy daje nam taką możliwość” – wyjaśnia dr Iwona Czerska, Opiekun EUD we Wrocławiu.

Tematyka zajęć dla dzieci będzie koncentrowała się na następujących zagadnieniach: zarządzaniu nieruchomościami, życiu produktu, zarządzaniu czasem, bankach, rozwoju gospodarczym, podziwianych firmach świata.

Wykłady dla rodziców będą traktowały o: sztuce otwartego dialogu, miniekonomii kieszonkowej, pokoleniu Google, psychologii potrzeb, współczesnych problemach ekonomicznych, koncepcjach i zasadach kształcenia alternatywnego.

Zajęcia dla dzieci i rodziców są BEZPŁATNE!

Więcej szczegółów o projekcie EUD: www.uniwersytet-dzieciecy.pl.

Kontakt do Organizatora Lokalnego:

Dr Iwona Czerska - koordynator Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego (EUD) we Wrocławiu, wroclaw@uniwersytet-dzieciecy.pl

kategoria: aktualności|6 września 2017 r.